Europese merkregistratie: wat is er veranderd?

Het Europees Parlement heeft op 15 december 2015 ingestemd met belangrijkehervormingen in het Europees merkregistratie. Als u het zelf te druk heeft om deze wijzigingen bij te houden, dan kunt u een specialist inschakelen op het gebied van merkregistratie. Een gespecialiseerd advocaat kan voor u de wijzigingen bijhouden en u verdedigen bij een conflict.

1 samenhangend Europese merkregistratie

Het doel van de hervormingen is om het merkregistratie in Europa efficiënter, effectiever en samenhangender te maken. Dit hervormingspakket wordt in het nieuws ook wel omschreven als het ‘Trademark Reform Package’. De komende drie jaar zullen er veel veranderingen plaatsvinden. De wijzigingen in de huidige merkenwetgeving gaan per eind maart dit jaar in.

Einde aan de voordelige merkregistratie

Er is een einde gekomen aan de voordelige merkregistratie in drie klassen. Vanaf nu moet de merkhouder per klasse betalen. Dit geldt voor alle nieuwe registraties en vernieuwingen. Voorheen werd er één prijs gehanteerd voor merkregistratie in één, twee of drie klassen. Zonder extra kosten konden merkhouders hun merk ook in een tweede en derde klasse registreren. Hierdoor staan de merkenregisters vol met merken die niet voor alle klassen worden gebruikt. Dit heeft weer gevolgen voor de beschikbaarheid van merken en de betrouwbaarheid van het merkenregister. Met de hervormingen is dit probleem nu opgelost.

Bredere merkenbescherming

De hervormingen in de merkregistratie zorgen ook voor een betere merkbescherming. Een merkhouder dient nu goed aan te geven voor welke diensten en/of producten hij zijn merk wil gebruiken. Deze wijziging biedt merkhouders meer bescherming tegen inbreukmakende namaakgoederen die zich in de EU bevinden. Ook wordt het nu mogelijk om beter op te treden tegen inbreukmakende voorbereidende handelingen, zoals het onrechtmatig gebruik van labels en verpakkingen met een merknaam of logo. Deze hervorming heeft als doel om beter op te kunnen treden tegen de groeiende handel in namaakgoederen.

Brede merkbescherming behouden

De nieuwe hervormingen op het gebied van merkregistratie zijn ook van toepassing op merkhouders die hun merk al hadden gedeponeerd en hierbij gebruik hebben gemaakt van de algemene klassenomschrijving. Zij dienen binnen zes maanden een verklaring in te dienen. Hiermee kunnen ze bewerkstelligen dat de merkregistratie ook producten en diensten dekt, die niet vallen onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving. Een vereiste is dat de producten en diensten in de alfabetische lijst voorkomen. Dit is een door merkenautoriteiten gehanteerde lijst met producten en diensten die per klasse zijn ingedeeld. Wanneer u als merkhouder geen gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan is uw merk minder beschermd. Na het verstrijken van termijn van zes maanden is de beschermingsomvang van uw merk dus zeer beperkt.

Schakel hulp in

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Of heeft u werkelijk geen idee in welke klasse uw merk valt? Schakel dan gerust een deskundige in op het gebied van merkregistratie. Een specialist vertelt u alles over wat de gevolgen van de nieuwe wetswijzigingen voor u betekenen en welke stappen u moet ondernemen. Door een deskundige op het vlak van merkregistratie in te schakelen, is uw merk altijd voldoende beschermd.