Het octrooirecht of ook wel patentrecht genoemd is het beschermen van ideeën.

Het is de recht van de uitvinder van een voortbrengsel. Meeste kansen op succes beginnen met een idee. Bij een octrooiregistratie voorkomt u dat een ander bedrijf uw idee steelt of na maakt.

Octrooi heeft een bijzondere positie binnen het intellectuele eigendomsrecht. Wij werken daarom samen met zeer ervaren octrooigemachtigden.

Hierdoor kunnen wij u het beste advies geven om uw octrooi te beschermen. Heeft u meer vragen? Neem dan nu contact met ons op!